Монголбанк Статистик мэдээ

Монголбанкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад оршино.

ТАЙЛАН ТАТАХ
Тайлан
Индикатор
Хугацаа

Тайлангийн нэр

Д/д Тойм Огноо Файл /PDF/ Файл /XLS/
Д/д Мөнгөний тойм Огноо Файл
Д/д Гадаад секторын тойм Огноо Файл
Д/д Гадаад худалдааны тойм Огноо Файл
Д/д Зургийн багц Огноо Файл
Статистик өөрчлөлт Огноо Файл
Д/д Мөнгөний зах зээлийн тойм Огноо Файл
Д/д Төлбөрийн системийн тайлан Огноо Файл /PDF/ Файл /XLS/
Д/д Тайлан Огноо Файл /PDF/ Файл /XLS/
Д/д Тайлан Огноо Файл
Д/д Тайлан Огноо Файл
Д/д Тайлан Огноо Файл /XLS/
Д/д Тайлан Огноо Файл
Д/д Тайлан Огноо Файл /XLS/
Д/д Тайлан Огноо Файл /XLS/
Д/д Тайлан Огноо Файл /XLS/
Д/д Тайлан Огноо Файл /PDF/
Д/д Тайлан Огноо Файл /XLS/ Файл /PDF/
Д/д Тойм Огноо Файл /PDF/ Файл /XLS/
Д/д Тайлан Огноо Файл /PDF/

Статистикийн бюллетень

2023-08 cap

Тархаах хуваарь 2023 он

Бүтээгдэхүүн 2022 12 сар 2023 01 сар 02 сар 03 сар 04 сар 05 сар 06 сар 07 сар 08 сар 09 сар 10 сар 11 сар