Монголбанк Статистик мэдээ

Монголбанкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад оршино.

ТАЙЛАН ТАТАХ
Тайлан
Индикатор
Хугацаа

Тайлангийн нэр

Д/д Мөнгөний тойм Огноо Файл
Д/д Гадаад секторын тойм Огноо Файл
Д/д Гадаад худалдааны тойм Огноо Файл
Д/д Зургийн багц Огноо Файл
Статистик өөрчлөлт Огноо Файл
Д/д Мөнгөний зах зээлийн тойм Огноо Файл

Статистикийн бюллетень

  • Бүгд
  • 2022 он
  • 2021 он
2022-12 cap
2022-11 cap
2022-10 cap
2022-09 cap
2022-08 cap
2022-07 cap
2022-06 cap
2022-05 cap
2022-04 cap
2022-03 cap
2022-02 cap
2022-01 cap
2021-12 cap
2021-11 cap
2021-10 cap
2021-09 cap
2021-08 cap
2021-07 cap
2021-06 cap
2021-05 cap
2021-04 cap
2021-03 cap
2021-02 cap

Тархаах хуваарь 2023 он

Бүтээгдэхүүн 2022 12 сар 2023 01 сар 02 сар 03 сар 04 сар 05 сар 06 сар 07 сар 08 сар 09 сар 10 сар 11 сар